Kirjani

SolidWorks 2016 - tietokoneavusteinen suunnittelu

 

Kirjan seitsemäs, uudistettu painos käsittelee SolidWorks 2016 –ohjelmistoa, mutta se sopii myös ohjelmiston aikaisempien versioiden opiskeluun. Kirja jakautuu lukuihin ja osioihin siten, että teoreettisten näkökohtien lisäksi käydään läpi ohjattuja harjoituksia, joissa opiskelija pääsee tutustumaan    käyttöliittymään ja tärkeimpiin mallinnuksen toimintoihin ja saa käsityksen normaalin kappaleen mallinnusprosessista. Tähän painokseen tehdyt muutokset ovat vähäisiä.

 


Valmistettavuus - Tuotteen valmistettavuuden ja kustannusten hallinta tuotekehitysvaiheessa (e-kirja).

 

Tuotekehitysvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat merkittävästi tuotteen valmistukseen, siinä tarvittaviin materiaaleihin ja valmistusvaiheisiin. Tuotekehityksestä ja suunnittelusta vastaavilla henkilöillä on kuitenkin usein varsin vaatimattomat tiedot itse valmistuksesta. Tämä johtaa helposti siihen, että valmistuksessa joudutaan käyttämään kalliita, hitaita ja epätehokkaita menetelmiä. Tuotteen valmistettavuuteen ja valmistuskustannuksiin voidaan vaikuttaa sitä enemmän mitä varhaisemmassa vaiheessa tuotekehitysprosessia niihin kiinnitetään huomiota. Kirjassa esitellään keinoja ja työkaluja, joiden avulla tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi.


Kirjan voi ostaa esimerkiksi Amazon-kirjakaupasta Kindle-versiona.


Palkki - Lujuuslaskennan perusteet

3. painos

 

Oppikirjassa esitellään lujuuslaskennan perusteet käytännönläheisesti ja turhia teorioita välttäen. Nykyaikaisilla ATK-menetelmillä on keskeinen osuus kirjan sisällössä.

Lähestymistapa sopii ammattikorkeakoulutasoiseen lujuuslaskennan opetukseen, jossa tavoitteena on osaamisen käytännönläheinen puoli. Lujuuslaskenta kytkeytyy lähes jokaisen tuotteen kehitysprosessiin.

 

Kirjan sisältöön pääset tutustumaan oheisten nettsivujen avulla. Toistaiseksi ei ole saatavilla verkkokaupastani.


Tuotekehitystoiminta

3. painos

 

Tuotekehitystoiminnan oppikirja sopii korkeakoulujen tuotekehityksen opintojaksojen oppimateriaaliksi. Se käsittelee tuotekehitysprosessin vaiheet suositun Ulrich-Eppinger -menetelmän mukaisesti painottuen prosessin alkuvaiheessa tapahtuviin konseptisuunnittelu- ja tuotearkkitehtuurivaiheisiin. Kirja sisältää teoreettisen pohdinnan lisäksi käytännön esimerkkejä ja harjoitustehtäviä. Se sopii hyvin oppaaksi, johon tukeutuen opiskelijat voivat toteuttaa harjoitustyönään valitun tuotteen kehitysprojektin. Kirja sopii myös PK-yrityksille, jotka joutuvat resursoimaan yhä enemmän omaan ydinosaamiseensa ja tuotekehitystoimintaansa.


3D-suunnittelua pilvessä

1. painos

 

Kirjan tavoiteena on se, että lukija voi sen avulla muodostaa laajapohjaisen käsityksen pilvipohjaisen suunnittelun ja tuotekehityksen mahdollisuuksista ja oppii samalla Onshape -sovelluksen peruskäytön. Teos sopii myös korkeakoulujen oppikirjaksi.

3D-suunnittelua pilvessä

2. painos

 

Kirjan tavoiteena on se, että lukija voi sen avulla muodostaa laajapohjaisen käsityksen pilvipohjaisen suunnittelun ja tuotekehityksen mahdollisuuksista ja oppii samalla Onshape -sovelluksen peruskäytön. Teos sopii myös korkeakoulujen oppikirjaksi.

Toiseen painokseen on korjattu ja lisätty Onshape-ohjelmiston uusia piirteitä.

 

Pian saatavilla täältä verkkokaupasta.