SolidWorks 2023

Loppuunmyyty

Kirjan yhdeksäs, uudistettu painos käsittelee SolidWorks 2023 -ohjelmistoa, mutta se sopii myös ohjelmiston aikaisempien versioiden opiskeluun. Kirjan tarkoituksena on toimia pääasiassa tietokoneavusteisen suunnittelun ja SolidWorks -ohjelmiston peruskurssin oppikirjana. Se on siis suunniteltu siten, että opetusta ohjaa asiantuntija, jolta opiskelija voi tarpeen vaatiessa pyytää henkilökohtaista ohjausta. Kirja soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun.

Kirja jakautuu lukuihin ja osioihin siten, että teoreettisten näkökohtien lisäksi käydään läpi ohjattuja harjoituksia, joissa opiskelija pääsee tutustumaan käyttöliittymään ja tärkeimpiin mallinnuksen toimintoihin ja saa käsityksen normaalin kappaleen mallinnusprosessista.

36,00 €