TESTIKOKEITA

Kirjojen aihepiireihin liityviä testikokeita, joiden avulla voit varmistua osaamisestasi. Huom! tämä sivu on vielä osin keskeneräinen.

Piirremallinnuksen testikoe


Lujuuslaskennan testikoe